Protetyka Słupsk

Protetyka SłupskProtetyka to dziedzina stomatologii zajmująca się odbudową utraconych tkanek. Najczęściej odbudowywuje się brakujące zęby. Protezy można podzielić na:

 • protezy stałe
 • protezy ruchome

Protezy stałe to takie, których pacjent samodzielnie nie jest w stanie wyciągnąć z jamy istnej. Należą do nich korony, mosty, inlye, overlaye oraz licówki. Do protez ruchomych należą głównie protezy całkowite, częściowe oraz ruchome. W poniższych akapitach postaramy się przedstawić zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Ostatecznie lekarz-dentysta na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego ustala plan leczenia.

Protezy stałe

Do największych zalet tych protez należą:

 • bardzo dobra odbudowa funkcji żucia, mowy
 • dobra adaptacja
 • znakomite rezultaty estetyczne

Niestety występują również wady:

 • wyższa cena niż ruchomych
 • przy wykonywaniu mostów potrzeb oszlifowania zębów sąsiednich

Protezy ruchome

wyciskPrzy rozległych brakach w wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem przy leczeniu bezimplantacyjnym jest zastosowanie protez ruchomych. Do ich zalet należą:

 • zględnie wysoki poziom estetyki
 • poprawa funkcji żucia i mowy
 • stosunkowo tanie
 • możliwość odbudowy rozległych braków

Wady:

 • mogą drażnić przyzębie
 • powodują dalszy zanik wyrostka zębodołowego
 • nie spełniają wymogów estetycznych dla szerokiej grupy pacjentów