Periodontologia

Periodontolog Słupsk

Periodontologia jest to dziedzina stomatologii zajmująca się diagnostyką oraz leczeniem chorób tkanek miękkich, a zwłaszcza przyzębia w obrębie jamy ustnej. Przez pacjentów zespół tych chorób nazywany jest paradontozą. Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujący ząb w zębodole. W jego skład wchodzą:
• dziąsło
• ozębna
• kość wyrostka zębodołowego
• cement korzeniowy

Czym jest przyzębie?

Przyzębie spełnia wiele funkcji takich jak zakotwiczenie zębów w zębodołach, ma zdolności adaptacyjne przy urazach, posiada mechanizmy obronne przeciwko infekcji oraz uczestniczy w odczuwanie bólu, ucisku, dotyku.

Zapalenie dziąseł objawia się w następujący sposób: zaczerwienienie brzegu dziąsła, obecność pogłębionej kieszonki dziąsłowej w badania sondą periodontologiczną, samoistne krwawienie ze szczeliny dziąsłowej, brak ubytku kości na zdjęciu radiologicznym, brak utraty przyczepu łącznotkankowego
Lekarz dentysta dzięki wskaźnikom periodontologicznym takim jak API (wskaźnik obecności płytki nazębnej) oraz CSBI (zmodyfikowany wskaźnik krwawienia z kieszonki dziąsłowej) może ocenić stan higieny jamy ustnej oraz określić ryzyko rozwoju chorób przyzębia. Optymalnymi wartościami dla tych wskaźników są: API <15%, , mSBI<10%.

Choroby przyzębia można podzielić na zlokalizowane, gdy zajętych chorobowo jest do 30% kieszonek oraz uogólnione w przypadku, gdy zajętych jest powyżej 30% kieszonek. Dodatkowo w zależności od głębokości kieszonek dzieli się na:
• łagodne (kieszonka do 2mm)
• średniozaawansowane (kieszonka od 3mm do 4mm)
• zaawansowane (kieszonka ponad 5mm)

Co powoduje choroby przyzębia?

Najważniejszym czynnikiem etiologicznym chorób przyzębia jest niedostateczna higiena jamy ustnej, która sprzyja rozwojowi niebezpiecznych bakterii. W piśmiennictwie wymienia się również czynniki genetyczne, niesprzyjające czynniki anatomiczne takie jak wadliwe wędzidełka, stłoczenia zębów. Choroby ogólnoustrojowe zmniejszające przepływ krwi (cukrzyca, niewydolność krążeniowa). Nie bez znaczenia są również czynniki środowiskowe taki jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu czy stres. Kolejnym ważnym czynnikiem są zaburzenia odporności, które mogą wynikać z immunosupresji w przypadku przeszczepów czy postępującego zakażenia HIV.

skaling

W zachowaniu zdrowego przyzębia oraz uzębienia bardzo ważna jest odpowiednia higiena. Kluczowy jest dobór odpowiedniej techniki oraz przyrządów do czyszczenia zębów. Z szerokiej gamy produktów zastosowanie w chorobach przyzębia mają:
• nitki dentystyczne, szczególnie superfloss
• szczoteczki: jednopęczkowe, wielopęczkowe, międzyzębowe (zalecane miękkie)
• wykałaczki międzyzębowe
• stymulatory dziąsłowe
• irygatory
• pasty, żele do zębów
• płukanki

Jak się leczy choroby dziąseł?

Sposoby leczenie chorób dziąseł:
• skaling nadząsłowy
• skaling poddziąsłowy
• kiretąż zmknięty
• kiretaż otwarty
• pisakowanie
• chirurgia periodontologiczna

Do usunięcia zmineralizowanej płytki nazębnej czyli potocznie zwanego kamieni używa się skalerów ultradźwiękowych. Dzięki wibracjom rzędu 25000 do 50000 na sekundę złogi są odrywane od powierzchni szkliwa bez jego uszkodzenia.
Nie wolno bagatelizować postępujących chorób przyzębia, gdyż może wystąpić wiele powikłań. Przedwczesna utrata zębów, utrudnione leczenie chorób ogólnych, powikłania pooperacyjne czy zapalenia wsierdzie to tylko niektóre z nich. Dlatego też zachęcamy do utrzymywania higieny jamy ustnej na wysokim poziomie oraz korzystania z zabiegów higienizacyjnych przeprowadzanych w naszym gabinecie.